سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۹ - ۹:۳۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۴/۹ - ۹:۴۹:۱۴
سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس

سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و پژوهشکده اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای پژوهشی ، دانشگاهی ، نظامی و سایر مراکز و موسسات، سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس را به صورت مجازی در تاریخ 1400/09/26 برگزار می نماید.