جلسه شورای معاونین تشکیل شد


تاریخ انتشار: ۷۸۶/۱/-۱۴۳۳ - ۱۴:۳۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۴۰:۶
جلسه شورای معاونین تشکیل شد
جلسه شورای معاونین امروز دوشنبه 18 تیرماه 1403 با حضور تمام اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در ابتدای این جلسه علیرضا مختارپور رئیس سازمان، با تبریک برگزاری انتخابات و انتخاب رییس جمهور منتخب تصریح کرد کلیه معاونین و مدیران سازمان تا آخرین روز مسئولیت به انجام وظیفه خود مشغول خواهند بود و پیگیری تمام برنامه های سازمان مانند قبل و تا زمان تصمیم دولت منتخب درباره سازمان، بدون وقفه ادامه دارد .
در این جلسه موضوعاتی مانند گزارش کمیته عضویت و آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با آن، گزارش برنامه و بودجه معاونتهای سازمان در سال 1403، گزارش سفرهای استانی معاونین، و سایر مسائل جاری و آتی سازمان، مطرح و درخصوص آنها تصمیم گیری شد.