هفتمین وبینار«سند به مثابه توسعه» برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ - ۱۱:۴۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ - ۱۱:۵۲:۱۵
هفتمین وبینار«سند به مثابه توسعه» برگزار می شود
هفتمین وبینار«سند به مثابه توسعه» با موضوع تاریخ اجتماعی ایران با تکیه برعرایض و شکوائیه ها برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، هفتمین وبینار«سند به مثابه توسعه» با موضوع تاریخ اجتماعی ایران با تکیه بر عرایض و شکوائیه ها در تاریخ 29 دی ماه ساعت 12 برگزار می شود.
در این وبینار سهیلا صفری کارشناس پژوهشی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره جایگاه اسناد عرایض و شکوائیه ها در تاریخ اجتماعی صحبت می کند و فاطمه ترکچی کارشناس مرکز اسناد صنعت نفت با موضوع عرایض و شکوائیه ها در دوره مشروطه سخنرانی خواهد کرد.
هفتمین وبینار«سند به مثابه توسعه» با موضوع تاریخ اجتماعی ایران با تکیه بر عرایض و شکوائیه ها به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور بر بستر نرم افزار adobconnect به آدرس: https://vc.nlai.ir/hamedan برگزار می شود.