Skip to Content

مشارکت جمعی در ساخت حافظه ملی

(اهدای منابع)

بی شک ساختن حافظه ملی ایرانیان متشکل از کلیه مکتوبات و مستندات مردمان این سرزمین که در طول اعصار و قرون گذشته نگاشته شده، وظیفه ای است سترگ، که بر عهده این سازمان نهاده شده است، اما این وظیفه خطیر ملی بدون مشارکت مردمان دغدغه‌مند این مرز و بوم میسر نمی‌شود. این درگاه، پنجره واحد اهداء منابع، بویژه منابع دیجیتال به سازمان برای ساختن حافظه ملی ایرانیان است. باشد که با مشارکت یکایک ایرانیان و دغدغه‌مندان زبان فارسی، پشتوانه فرهنگ و هویت مردمان ایران زمین را گردهم‌آوریم.

اهدای منابع دیجیتال

اهدای نشریات دیجیتال

اهدای کتاب چاپی