از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 10م آذر 1316ش.، سالگشت شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس»

يكي از اركان جامعة مدني، حضور اقشار مختلف در حوزه‌هاي مربوط به زندگي اجتماعي است. در جوامعي كه به شكل دمكراتيك با نوع حكومت مردمي و غير پادشاهي اداره مي‌شوند، مجلس مهم‌ترين جايگاه حضور مردم در حكومت‌ است. شكل اين اجتماع مردمي، در طول تاريخ تحولات زيادي پشت ‌سر گذاشته است.

با صدور فرمان مشروطيت در 14م مرداد 1285ش.، مردم مي‌توانستند مجلسي مركب از نمايندگان منتخب خود، براي مشاوره در امور مهم مملكتي و نظارت بر كار وزيران تشكيل دهند. پس از تهية نظامنامة مجلس و تأييد شاه بر آن، انتخابات تهران در 25م شهريور 1285ش. انجام شد. بر اساس اين نظامنامة انتخاباتي، كساني مي‌توانستند رأي بدهند كه صاحب ملك باشند و يا ملك آن‌ها حد اقل هزار تومان قيمت داشته باشد. همچنين قرار شد مجلس شوراي ملي را، فقط با حضور نمايندگان تهران افتتاح كنند و منتظر نتيجة انتخابات شهرستان‌ها نمانند. سرانجام در 16م مهر 1285ش.، نخستين بار مجلس شوراي ملي كار خود را به طور رسمي در ايران آغاز كرد. با درگذشت مظفرالدين‌شاه، محمدعلي‌شاه مجلس را به توپ بست و دورة استبداد آغاز شد. مدتي بعد مجلسي ديگر از سال 1288ش. تا 1299ش. تشكيل شد.

در سال 1320ش. پس از كودتاي سوم اسفند و روي كار آمدن سلسلة پهلوي، دورة جديد مجلس آغاز گرديد. مجلس بعدي كه دورة آن دو سال بود، در سال 1336ش. پس از كودتاي 28م مرداد و فروپاشي دولت مصدق، تشكيل شد. از آن پس تا سال 1357ش. دورة مجالس چهار ساله شد. طي اين مدت زنان موفق به كسب حق رأي شدند. در همين سال، مجلس سنا نيز رسماً فعاليت خود را آغاز كرد. دورة اين مجلس ابتدا 6 ساله بود ولي در سال 1345ش. به 4 سال كاهش يافت. اعضاي مجلس سنا را مالكان، تجار بزرگ، وزيران، نظاميان ارشد بازنشسته، سفيران، استانداران و ... تشكيل مي‌دادند.

سرانجام با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، مجلس بيست و چهارم در سومين سال تشكيل خود منحل شد. در جريان بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با موازين شرعي، مقرر شد اين مجلس به شيوه‌اي متعالي‌تر از نظر تفكر، ميزان تحصيلات و جايگاه اصناف و اقليت‌هاي مذهبي حيات خود را پي‌ بگيرد. نام آن نيز از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت.

 

 صفحه 1 از 4
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 2240