سال : ماه :
بخشنامة درخصوص نحوه انتخاب و تألیف کتب درسی دبیرستان
معرفی کتاب ایل خلج از جیحون تا قنقری
/Portals/10/kaghazakhbar/Mehr 96/7.jpg
مصاحبه تاریخ شفاهی با سرکار خانم میرهادی
 
مقبرة حافظ در شیراز؛ به مناسبت 20 مهر, روز بزرگداشت حافظ

شناسۀ سند: 7-59-998


منشأ: آرشیو ملی ایران, اهداگر: عبدالکریم قریب
رنگ: سياه و سفيد
قطع: -
تاريخ: -محل: شیراز -عكاس-
به مناسبت 13 مهر 1344, سالروز تبعید امام خمینی(ره) به نجف
هوای گرم نجف!
[امام خمینی (ره)] با آن تابستان‌های گرم نجف، حاضر نشد کولر هم بخرند. یک کولر توی حیاط بود برای جلسات عمومی شبانه که آن هم پوشال نداشت. پره‌اش می‌چرخید و باد گرم را می‌زد توی صورت‌ها. بزرگان نجف یک خانه هم در کوفه داشتند؛ اما آقا همان خانه‌ی کوچک نجف را داشت و تمام. با آن هوای گرم و خشک و با آن سن آقا، هرچه اصرار می‌کردند که تابستان‌ها برود کوفه که خنک‌تر است، قبول نمی‌کرد. یک بار یکی از دوستانش کلی مقدمه چینی کرد و از مریض‌هایی که توی کوفه خوب شده بودند گفت و این که هوای نجف، زهری است که پادزهرش هوای کوفه است و… آقا یک لبخند تحویل داد که من چطور بروم کوفه خوش بگذرانم وقتی بچه‌های مسلمان توی ایران گرفتار سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌ها هستند؟
http://bashiran.ir/30-imam-khomeini