از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
خدمات مرمت منابع آسيب ديده

خدمات مرمت منابع آسيب ديده

مرمت به معناي باز سازي فيزيكي از طريق ترميم قسمت هاي صدمه ديده و تغيير يافته و باز گرداندن شرايط اوليه به سند در حد امكان است .

بسياري از اسناد و منابع مكتوب در اثر گذشت زمان و نحوه نگهداري نادرست يا استفاده از مواد اوليه نامرغوب جهت ساخت آن ها دچار آسيب و تخريب مي شوند. دامنه اين تخريب ها  بسيار متنوع است  و مي تواند از يك چين خوردگي يا تاخوردگي ساده تا پارگي هاي بخش هايي از سند، شكننده يا پوسيده شدن آن، پخش شدگي جوهر، ريختگي بخش هايي از سند و ... متفاوت باشد. 

در امر مرمت آثار ؛ اصولي از قبيل حفظ اصالت و نظم فيزيكي سند ؛امكان بازيابي مجدد ؛عدم تغيير ابعاد سند و بطور كلي مرمت صحيح و علمي آن ها امري لازم و ضروري است  كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

 


مرمت كتاب ها و دست نوشته هاي خطي آسيب ديده
مرمت جلدهاي چرمي آسيب ديده
تعويض جلدهاي بسيار آسيب ديده نسخه هاي خطي
  ساخت سطح شيب دار حفاظتي و جعبه هاي حفاظتي
مرمت كتاب ها و دست نوشته هاي خطي آسيب ديده
بازگشت به بالا 
مرمت جلدهاي چرمي آسيب ديده 
 
بازگشت به بالا  
تعويض جلدهاي بسيار آسيب ديده نسخه هاي خطي 
 
بازگشت به بالا  
ساخت جعبه هاي حفاظتي  
 

• برگزاري دوره هاي آموزش عملي مختلف از قبيل: "مرمت آثار كاغذي "  ،"مرمت و صحافي جلد هاي آسيب ديده چرمي" به علاقه مندان 
• 
ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي در خصوص شيوه هاي صحيح حفظ و نگهداري آثار به مراكز دولتي و خصوصي.
• 
اجراي طرح هاي پشتيباني و نظارت در زمينه راه اندازي و تجهيز مخازن ، بخش هاي آفت زدائي و كارگاه مرمت 
• 
ارائه مشاوره علمي در خصوص پايان نامه هاي دانشجويي و طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي
• 
مرمت وبازسازي نقشه ها و  عكس هاي قديمي        
بازگشت به بالا