از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Enter Title

تجار و و اصناف همواره در تحولات سياسي اجتماعي تاريخ معاصر ايران از نقش و جايگاهي ويژه برخوردار بوده‌اند؛ از اين رو تحقيق و پژوهش پيرامون اين طبقات ما را در شناخت هر چه بيشتر حوادث و دگرگوني‌هاي تاريخ سياسي، اجتماعي و اقتصادي تاريخ معاصر ايران ياري مي‌كند. كتاب «اسنادي از انجمن‌هاي بلدي تجار و اصناف» كوششي در راستاي بيان تاثير تحولات سياسي فاصلة سال‌هاي 1300 تا 1320 ش.، بر تجار و اصناف، با تاكيد بر نقش و جايگاه انجمن‌هاي بلدي است.
محتواي اسناد ارائه شده، بيشتر شامل عرايض و شكايات تجار و اصناف و نامه‌هاي اداره‌هاي دولتي در جواب آنان است. علاوه بر اين، بخش‌نامه‌ها و فرمان‌هاي دولتي كه تجار و اصناف ملزم به رعايت آنها بوده‌اند، ديگر اسناد اين مجموعه را تشكيل مي‌دهد. به بياني ديگر، مي‌توان گفت اسناد اين مجموعه، بيانگر و انعكاس دهندة دغدغه‌ها و نگراني اين دو طبقه، از تحولات و دگرگوني‌هاي سياسي و اقتصادي كشور، پيدايش رقباي جديد، ارتباط با انجمن‌هاي بلدي و تاملات و تعارضات آنها با دولت است.
كتاب شامل مقدمة پژوهشي كوتاه، راهنماي اسناد و بخش اسناد است. در بخش اسناد، 267 عنوان سند با موضوعات گوناگون ارائه گرديده است. همچنين در پايان كتاب، نمونه‌‌اي از تصاوير اسناد و عكس آمده است.
كتاب براي كساني كه در زمينة تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعة معاصر ايران به فعاليت و پژوهش مشغولند، حاوي اطلاعات بديع و ارزشمندي است.
كتاب «اسنادي از انجمن‌هاي بلدي تجار و اصناف» (1320-1300ه.ش) كه توسط معاونت خدمات مديريت اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور تهيه و تنظيم و به كوشش رضا مختاري اصفهاني آماده انتشار شده را انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در917 صفحه در سال 1380 به چاپ رسانده است.